อยากเต้นบัลเลต์เป็นต้องทำยังไง

บัลเลต์เป็นเป็นศาสตร์การเต้นที่มีรูปแบบเฉพาะตัวค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเต้นบัลเลต์เป็น แนะนำให้ไปเรียนกับครูผู้มีวิชาจะดีที่สุด บัลเลต์ จัดเป็นการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ช่วยทำให้รูปร่างดี เพรียวงาม และทำให้หัวใจแข็งแรง ‘บัลเลต์’ ทักษะการเต้นขั้นสูง แต่กว่าจะเต้นเป็นต้อง ‘ฝึกหนัก’ ‘บัลเลต์’ ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวทางร่างกายของผู้ฝึก มีแบบแผน โดยผู้ฝึกจำเป็นต้องจัดระเบียบร่างกาย – กล้ามเนื้อให้ถูกต้องตามหลัก เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเป็นระยะเวลานานร่างกายของผู้ฝึกก็จะค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมา นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมองของผู้ฝึก ทั้งในเรื่องของความทรงจำและสมาธิ เพราะเป็นท่าเต้นซึ่งมีท่าทางตายตัว เพราะฉะนั้นผู้ฝึกซ้อมจึงจำเป็นต้องจดจำท่าทางให้ได้ ในขณะเดียวกันผู้ฝึกซ้อมก็จำต้องมีสมาธิตลอดเวลา เพื่อตั้งสติอยู่เสมอว่าตนเองกำลังจัดระเบียบร่างกายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การฝึก ‘บัลเลต์’ ด้วยท่าทางต่างๆ ในเบื้องต้น ขั้น 1 ก่อนฝึกเต้นบัลเลต์ ผู้ฝึกต้องอบอุ่นร่างกายก่อน ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาเป็นหลัก รวมถึงต้นขา, น่อง , ข้อเท้า , เท้า รวมทั้งนิ้วเท้า ขั้น 2 บริหารร่างกายบริเวณเอว จะช่วยให้กล้ามเนื้อแน่น กระชับ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บ ขั้น 3 บริหารต้นแขนให้มีความแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การแสดงออกมาสวยงาม การบริหารกล้ามเนื้อแขนให้มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้การเคลื่อนไหวพลิ้วไหวยิ่งขึ้น Read more about อยากเต้นบัลเลต์เป็นต้องทำยังไง[…]